ПРОДУКТИ

Дървесни екопелети,  предназначени за употреба в отоплителни уреди пригодени за целта. Пелети с възобновяем енергиен източник, който помага за балансиране на емисиите от CO 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКОПЕЛЕТИ

  • Материал: 100% чиста иглолистна дървесина
  • Диаметър (D) : 6 mm
  • Калоричност : ≥4.6 kWh/kg
  • Остатъчна влага : ≤8 %
  • Съдържание на пепел : ≤0.7 %
  • Свързващи вещества : няма
  • кг/ м3 : 600≤BD≤750

СЕРТИФИКАТИ

НАЧИНИ НА ОПАКОВАНЕ

ИНДИВИДУАЛНА ОПАКОВКА - 15 кг

ОПАКОВКА НА ДЪРВЕН ПАЛЕТ

6 mm или 8 mm пелети, 66 опаковки на палет 1000 х 1200 mm, 1000 kg

ОПАКОВКА BIG BAG

6 mm или 8 mm пелети, в опаковка 1000 kg

Продуктите са поставени на палети с размери 1200 x 1000 mm, обвити в стреч-фолио, с капак от фолио, който допълнително предпазва от атмосферни влияния.