За нас

Основана в Пловдив, през Декември 2006 година от инвеститори, развиващи дейност в сферата на  дървопреработвателната промишленост, “Ахира” АД се утвърждава като най-големия производител в България на екологично гориво – дървесни пелети.

Компанията се ръководи от управителен съвет, чийто членове са с богат опит в дърводобива, дървопреработването и промишленото производство и популяризиране на възобновяемите енергийни източници.

Инсталацията е проектирана и изградена с най съвременната технология за производство на пелети. Фабриката е разположена на площ от 7 500 квадратни метра, като всички инсталации и складова част се поместват в сграден фонд от 2000 квадратни метра. Производствения капацитет е от 12 000 тона годишно първокачествена продукция от дървесни пелети. Преработват се приблизително 30 000 тона годишно  дървесни отпадъци, източник на които е региона на Централните Родопи. “Ахира” АД ангажира около 24 човека специализиран персонал за производството и транспортирането на суровини до пределите на фабриката. Пo – голямата част от продукта се пакетира и разпространява в търговската мрежа на Италия, Гърция и България.

Развитието на проекта “Ахира”  е изображение на едно капиталовложение, чиято главна цел е да задоволи нарастващото търсене и утвърди позицията на дружеството като най – голям производител на екологично чисто биогориво в България.

След стартиране на производствената дейност, “Ахира” АД направи първи стъпки в развитието на стратегията си за предлагане на топлинна енергия. Проекта предвижда разпространение и инсталиране на съоражения за отопление, използващи възобновяеми  енергийни източници. Поради тези причини компанията ни създаде партньорски отношения със солидни компании представящи се на Българския и Европейски пазар.

Нашата мисия: “Да създадем една нова представа за енергийно производство, насочено към прогресиращите технолигии и високата продуктивност на възобновяемите енергийни източници.”

Previous
Next