Биоенергия

БИОГОРИВА И УПОТРЕБА НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произведени предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки. Дървесните пелети имат цилиндрична форма и обикновено са с диаметър 6- 10 мм и дължина 10-30 мм. В резултат на това дървени пелети са високо стандартизирани и пресовани, които позволяват да се направят разходи за транспорт; те, също така, можете да постигнете автоматизиране на експлоатацията на топло- и електроцентрали, независимо дали са в еднофамилни къщи или с най-големи енергийни съоръжения. Бързо растящ дял на пазара, дървени пелети със съществени ресурси за нарастващо оползотворяване на биомасата в Европа и в други региони.Също така, също така, отлично средство за допълване на местните ресурси, като допринасят в материален аспект за опазване на природата и овладяване на климатичните промени. Ефектът от ефективни ефекти върху рециклираните енергийни източници за генериране на горива и електроенергия е поставен. Биомасата играе стратегическа роля при постигане на тези задачи, като специално дървесни пелети се използва ключова технология с няколко конкретни предимства. Дървесни пелети с по- евтини и по- компактни за транспортиране от други форми на биомаса, докато от друга страна висока степен на стандартизация дава възможност за изключително ниски горивни емисии, дори при много малки приложения.Дървесни пелети, също така, с много удобна форма на гориво за крайни потребители – можете да се доставите с камиони- цистерни или в торби, както и подходящи за изпълнение на автоматизирани системи за данни, които правилно подходящи удобства за обработка и спестяващо време, като са и систематизирани, работещи на газ или течни горива.

Пелетните котли се използват за покриване на големи товари – къщи или промишлени обекти и трябва да се свържат със съответната отоплителна система. Тяхната номинална мощност варира от 5 – 2 500 kW до 85-95% к.п.д.) За сравнение, жилище от 80-90 м 2  или 200- 225 м 3  отопляем обем се нуждае от мин. 4,5 –  5 кВт инсталирана мощност, за покриване на необходимите горивни товари.

Котелът е напълно автоматизиран, оборудван със специална пелетна горелка, като инсталацията може да бъде комбинирана и с малък резервоар за горивото, а също така на място може да се изгради специален бункер за съхранение на по- голямо количество пелети (първоначално запазен за цялото отоплен сезон).

Възможно е да има конвенционален котел (натечно гориво, газ), който да бъде реконструиран чрез подмяна на горелката с такава за пелети и / или енергийни трески (чипс). В този случай инвестиционните разходи са много по- полезни, тъй като са необходими отоплителна инсталация и инфраструктура, които вече са изградени и могат да бъдат използвани. Цената на пелетните котли варира в зависимост от типа и мощността, но при установяване на момента на съотношението между цените на различните горива ( преди това откриването на пелети при равни условия други е с 40% по- евтино от това на течно гориво и съответно има всички предимства –автоматично подаване на горивото и много малко пепел / отпадък от горенето), разликата в цените на котлите на течни горива и на пелети се изплаща в рамките на годината.